Cenovnik

Opšti pedijatrijski pregled 4.000,00
Pregled novorođenčeta 4.000,00
Vežbe za bebe/fizikalni tretman, pojedinačni termin 1.200,00
Vežbe za bebe/fizikalni tretman, pojedinačni termin kod kuće 1.800,00
Pregled logopeda/psihologa/defektologa 4.000,00
Masaža trudnica
Masaža beba ( 5 časova) 6.000,00
Tretman logopeda 30 minuta 2.500,00
Treman logopeda/psihologa/defektologa 60min (jednom nedeljno) 4.000,00
Treman logopeda/psihologa/defektologa 60min (dva puta nedeljno) 3.500,00
Treman logopeda/psihologa/defektologa 60min (tri puta nedeljno) 2.800,00
Poseta patronažne sestre 3.000,00
Tri patronažne posete medicinske sestre (kupanje bebe i obrada pupka) 8.000,00
Pet patronažnih poseta medicinske sestre (kupanje bebe i obrada pupka 12.000,00
Pregled nutricioniste sa izradom jelovnika 5.000,00
Obrada i previjanje rane 1.500,00
Inhalacija 700,00
Psihofizička priprema za porođaj 4.000,00/                        8 termina po 1 h.