Prim dr mr sci med Biljana Živaljević

spec.ginekologije i akušerstva

 

Rođena  04.02.1969 u Kruševcu.

Osnovnu i srednju školu završila u Kruševcu, a Medicinski  fakultet je završila u Beogradu 1993 godine sa prosečnom ocenom 9,39.

Specijalistički ispit  iz ginekologije i akušerstva  položila  1998 godine sa odličnom ocenom, a magistarsku tezu sa temom: „Faktori rizika za karcinom grlića materice“ odbranila u Beogradu 1999 godine.

Zvanje Primarijusa stekla 2007 godine, Radila u Bolnici za ginekologiju i Akušerstvo KBC: „Dr Dragiša Mišović“ u Beogradu od 1995 do maja 2012 godine, a nakon toga u svojoj privatnoj specijalističkoj ordinaciji dr BILjANA ŽIVALJEVIĆ  u Beogradu.

Резултат слика за biljana živaljević  Сродна слика  Резултат слика за biljana živaljević

 

https://i.ytimg.com/vi/wbuz2Mt12d0/hqdefault.jpg       Сродна слика       https://i.ytimg.com/vi/1xTJNs0Zk9Y/hqdefault.jpg