Naš patronažni tim

                                        

      sms Jasmina  Nikačević                    Marko Obradović                            Ana Velkovski                  Snežana Apostolovski Karović

          patronažna sestra                      pedijatrijski tehničar                     pedijatrijska sestra                      pedijatrijska sestra

 

                                  

        Gordana Mandić                  Biljana Peno Paunović                      Mirjana Prvulović                                 Jelena Minić

               babica                                         babica                                              babica                                                babica

         

      Jelena Stjepanić                    Jelena Ivanović Kovačević                                              

            babica                                  patronažna sestra