Biljana Živaljević

Pro-femina 2020 - Beograd, Hotel Hilton

Biljana Živaljević

Osnovnu i srednju školu završila u Kruševcu, a Medicinski  fakultet je završila u Beogradu 1993 godine sa prosečnom ocenom 9,39.

Specijalistički ispit  iz ginekologije i akušerstva  položila  1998 godine sa odličnom ocenom, a magistarsku tezu sa temom: „Faktori rizika za karcinom grlića materice“ odbranila u Beogradu 1999 godine.

Zvanje Primarijusa stekla 2007 godine, Radila u Bolnici za ginekologiju i Akušerstvo KBC: „Dr Dragiša Mišović“ u Beogradu od 1995 do maja 2012 godine, a nakon toga u svojoj privatnoj specijalističkoj ordinaciji dr BILjANA ŽIVALJEVIĆ  u Beogradu.