Jasmina Nikačević

 

Jasmina Nikačević, patronažna sestra

Viša medicinska sestra u odeljenju polivalentne patronaže

 

 • 1984. – Medicinska škola ,,Beograd“
 • 1988. – Viša medicinska škola – Beograd
 • 2011. – Visoka zdravstvena škola strukovnih studija
 • Zaposlena u DZ Rakovica kao viša medicinska sestra u odeljenju polivalentne patronaže
 • Radno iskustvo – 30 godina.

Usavršavanja:

 • Porodična terapija alkoholizma, Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti „ Prim. dr Branko Gačić“
 • Kurs I kategorije : Komunikacione veštine
 • Organizacija rada Kućnog lečenja, seminar za glavne sestre
 • Kurs I kategorije „ Koncept individualne obuke oralne higijene „
 • Edukativni seminar „ Neželjene reakcije na lekove, koje se manifestuju na koži „
 • Republički stručni skup sestara u gerijatriji „ Učimo jedni od drugih „
 • Stručni sastanak „Porodica u vrtlogu droge i šta činiti“
 • Stručni sastanak „ Blagi kognitivni poremećaji“
 • Kurs „ Uticaj dojenja na razvoj deteta“

 

 • U toku svog staža napreduje i usavršava se.
 • Učestvuje kao autor na stručnim skupovima zdr Udruženja medicinskih sestara primarne zdravstvene zaštite
 • Radila kao glavna sestra Službe za zdravstvenu zaštitu odraslih građana sa kućnim lečenjem i polivalentnom patronažom od 1995.-2001. i od 2010.- 2013.
 • Od 2014. radi kao patronažna sestra u DZ Rakovica:
 • Od 2017. radi kao sestra savetnica u telefonskom savetovalištu „Halo beba“, Gradskog zavoda za javno zdravlje , Beograd.

 

           

Фотографија корисника Jasna Dobrić Nikacevic       https://scontent.fbeg1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53461711_1034770756723947_735859100465758208_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_eui2=AeGoOf3FXa46JDN3tSKCkUXBBOWtB9OwbwBDHpp_QbDCdrshBCggkb9xsmdGeTfpm5xEMphRbXAPwfWbPY7Sg2GJUTTG3c7fq-59jLanlXfbGA&_nc_oc=AQkj8UW9H2oesQJGEGqHVhiIudEwv3z-0ImYN67urNhsjJDUXaCsK1MnIV29NxCK4J8&_nc_ht=scontent.fbeg1-1.fna&oh=cc03967067e3690833bc594bbcee9ef8&oe=5E5C3AC1