Nevenka Stojanović

Nevenka Stojanović, babica

 

 • 1990 god. završila Medicinsku školu ,,Beograd”, smer ginekološko-akušerska sestra
 • 1990 god. počela sa radom u KBC,,Dr Dragiša Mišović-Dedinje“u Beogradu
 • 1991 god. radila u porodilištu Kliničkog Centra Srbije u Beogradu
 • 1992 god. radila u bebi servisu predškolske ustanove ,,Dečji dani“ u Beogradu
 • Od 1993 god ponovo radi u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC,,Dr Dragiša Mišović-Dedinje“ kao babica
 • 1993 god. završila obuku za samostalan rad iz bojenja i dijagnostike vaginalnih sekreta i bojenja citoloških preparata po Papanicolau
 • Od novembra 2011 radi i u Službi za obrazovanje i naučno istraživačku delatnost KBC,,Dr Dragiša Mišović-Dedinje“, Odsek za kontinuiranu medicinsku edukaciju
 • 2013 god osnivač Udruženja zdravstvenih radnika i saradnika ,,TIM KME“, čiji je i predsednik drugi mandatni rok
 • U 2017. godini angažovana kao stručni saradnik – koordinator za babice pri bebi servisu babica & bebica u Bio Save-u
 • Autor više objavljenih stručnih radova u medicinskim časopisima.
 • Aktivno učestvuje u različitim programima kontinuirane medicinske edukacije
 • Organizator više stručnih sastanaka, kurseva, kongresa, simpozijuma: Očuvanje zdravlja žene kao svakodnevna briga ginekološko akušerske sestre: aktuelnim temama do savremenih znanja – kurs 2010; Zdravo novorođenče-timski rad babice i pedijatrijske sestre – kurs 2011; Bezbedno materinstvo- uloga babice – kurs 2011; Zaštita i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju – kurs 2014, 2018; Primena protokola za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju – 2015; Prvog (2015), Drugog (2017) i  Trećeg kongresa babica Srbije (2019); Simpozijuma ,,Holistički pristup majci i novorođenčetu (2018).
 • Osnivač i koordinator Škole roditeljstva ,,Čarolija” – 2018
 • 28 godina radnog staža

Фотографија корисника Rajković Papacsek Orsolya   Фотографија корисника Nena Kolic   Фотографија корисника Nena Kolic   Фотографија корисника Nena Kolic

Фотографија корисника Nena Kolic   Фотографија корисника Nena Kolic   Фотографија корисника Nena Kolic  Фотографија корисника Nena Kolic   Фотографија корисника Nena Kolic   Фотографија корисника Vesna Imbronjev   Фотографија корисника Nena Kolic   Фотографија корисника Nena Kolic   Фотографија корисника Nena Kolic   Фотографија корисника Nena Kolic   Фотографија корисника Nena Kolic   Фотографија корисника Nena Kolic   Фотографија корисника Nena Kolic      Фотографија корисника Nena Kolic