Vežbe za bebe po uzrastu

Резултат слика за leptir png

Sa rođenjem deteta počinju mnogobrojni problemi roditelja koji iz želje da svom detetu pruže najbolju negu ili iz straha da u nečemu ne pogreše, počinju da se opterećuju pitanjima šta, kako, kada, kojim redosledom i na koji način mogu da se bave detetom i da mu stvore adekvatne uslove koji će stimulativno delovati na njegov psihofizički razvoj. Ono što roditelji uglavnom ne znaju, jeste da postoje osnovne zakonitosti razvoja psihomotorike koje se moraju poštovati. Razvoj ide uvek određenim redosledom – od prostijih ka složenijim funkcijama. u mnogim telesnim, mentalnim i socijalnim funkcijama, dete prolazi kroz određene faze i važno je da se svaka od tih faza realizuje u za to optimalno vreme.

Nijedno dete se ne razvija sve vreme ravnomernim tempom, niti ravnomerno u svim funkcijama. Neke funkcije se razvijaju brže, neke sporije. Neko dete prohoda sa 10 meseci, a neko sa 16 ili 18 meseci uz normalan razvoj inteligencije.

U većini razvojnih savetovališta primenjuje se program za podsticaj i stimulaciju psihomotornog razvoja. Ovaj program čine aktivnosti primerene uzrastu deteta u cilju maksimalnog razvijanja i optimalizacije sposobnosti. To je program vežbi koji se koristi kao način podsticanja u radu sa decom koja nemaju konstatovane probleme. Takođe se primenjuje i kod dece koja se razvijaju pod određenim rizikom, i kao habilitacioni postupak kod dece kod koje se posumnja na mogućnost usporenja ili poremećaja razvoja.

Ovaj program vežbi za stimulaciju psihofizičkih sposobnosti vodi računa o uskoj povezanosti motorike, saznajnog i govornog razvoja, čula i percepcije, emocija. Dete se preko pokreta upoznaje sa sopstvenim telom i sa sredinom koja ga okružuje, pa je zbog toga motorni razvoj u prvoj godini života bazičan za razvoj svih ostalih funkcija. Taj period do prve godine života zove se senzitivan ili kritičan perid za ovu stimulaciju, jer je tada dete najprijemčivije za spoljne uticaje, pa ako se on propusti, teško se može nadoknaditi.

Vežbe za bebe podstiču i stimulišu njihov pravilan rast i razvoj.

Individualno i grupno vežbe vodi viši fizioterapeut Hristina Andrašević.

 Резултат слика за EXERCISES FOR BABY  Резултат слика за EXERCISES FOR BABY  Сродна слика

 

Резултат слика за VEŽBE ZA BEBE  Резултат слика за VEŽBE ZA BEBE  Резултат слика за VEŽBE ZA BEBE