Program pripreme za polazak deteta u školu

Polaskom u školu dete završava životni period u kojem nije bilo većih obaveza i težih zadataka. Sada za dete počinje nova životna situacija, zbog koje su i njegove emocije nove i složenije. Ono se oseća veoma ponosnim što postaje đak, ali se javlja i strepnja, pa i strah: upoznaje nastavnika o kome je do tada samo slušalo, zbog koga se radovalo polasku u školu, ali kojim su ga ponekad i plašili. Tu su novi, mnogobrojni drugovi i drugarice. Počinje potčinjavanje jednom novom režimu: radu i redu u kolektivu.

Od pravilne pripreme deteta za školu zavisi njegov uspeh na početku, pa i tokom čitavog školovanja. Ako je značaj pripreme toliki, moramo, u tom slučaju, znati šta se podrazumeva pod pripremom, kada ona počinje i koliko traje.

Pripreme za polazak u školu traju mnogo duže, nije preterano reći da počinju, zapravo, po rođenju deteta. Zato je potrebno naglasiti da dete treba sistematski pripremati za školu, pogotovu kad se zna da je period od rođenja do polaska u školu najvažniji za razvoj fizičkih i psihičkih potencijala (takozvano optimalno doba). Znači, pripreme deteta traju od rođenja do polaska u školu.

Zrelost dece za polazak u školudeca_uce

  • Telesna zrelost
  • Lična zrelos
  • Funkcionalna zrelost

Intelektualna pripremljenost prvaka za školu

  • Šta bi dete trebalo da zna?
  • Šta se očekuje od deteta pred polazak u školu?
  • Koja se interesovanja javljaju?
  • Koji je zadatak roditelja?
  • Najčešće dileme roditelja

Radionicu vodi Nedeljko Jeremić, diplomirani psiholog, licencirani zdravstveni saradnik, nosilac nacionalnog i evropskog sertifikata za psihoterapiju.