Psihološko savetovalište za trudnice

Pored problema fizičke priode, poznato je da čak jedna trećina trudnica i porodilja pokazuje i znake psihičkih smetnji koje se kreću od suicida, preko mentalnih poremećaja (bipolarni poremećaj, psihoza, antepartalna i postpartalna depresija) do različitih simptoma zabrinutosti i nelagode. Psihološki problemi mogu varirati po tipu i intenzitetu i nužno je njihovo pravovremeno i ispravno detektovanje. Ukoliko se ovakvi problemi ne tretiraju na vreme, mogu ozbiljno ugroziti psihološku stabilnost trudnice/majke, narušiti pravilan rast i razvoj novorođenčeta, te ugroziti porodični sistem u celini.

Trudnoća, osim što sa sobom nosi obilje radosti, svakako jeste i stresan događaj koji otvara raznorodna pitanja: da li će dete biti zdravo, da li će se moje telo vratiti u pređašnji oblik nakon porođaja, da li ću imati dovoljnu podršku partnera, kako će ulazak novog člana u porodicu uticati na dalju porodičnu dinamiku, na koji način ću uklopiti svoje dosadašnje obaveze sa odgovornostima koje mi predstoje kada se dete rodi, itd. Svaka od ovih situacija, iako u prvi mah deluje bezazleno, u prolongiranoj formi može biti uvod u pojačanu anksioznost. Zato, ukoliko je trudnica/porodilja intezivno okupirana ovakvim i sličnim mislima, i ukoliko postoji naznaka preterane zabrinutosti, bilo bi korisno da se obrati stručnjaku i konsultuje u vezi sa svojim stanjem. Postoje brojne suportativne terapijske tehnike kojima se mogu otkloniti ovakvi simptomi i omogućiti trudnicama da nesmetano uživaju u svojoj trudnoći.

Pored ovih, blažih formi psihološkog disbalansa, postoje kako je napomenuto i ozbiljnije (kliničke) smetnje. Među njima najuučestalije su postpartalna tuga, antepartalna i postpartalna depresija, i psihoza. Ukratko će biti objašnjene manifestacije svakog od pomenutih poremećaja, kako bi trudnice znale da ih prepoznaju i adekvatno reaguju.

 

Radionicu vodi Nedeljko Jeremić, diplomirani psiholog, licencirani zdravstveni saradnik, nosilac nacionalnog i evropskog sertifikata za psihoterapiju.

 

Резултат слика за postpartalna tuga  Сродна слика  Сродна слика  Сродна слика