Škola za trudnice i roditelje ,,Čarolija"

Aleksandra Džambić

psiholog
web_dzambic

Po struci sam master kliničke psihologije, aktuelno radim kao psihološkinja u Bolnici za psihijatriju, KBC „Dr Dragiša Mišović“. Studije psihologije sam upisala sa željom da bolje upoznam ljudske potrebe, želje, težnje i probleme. Ipak, na samom startu sam shvatila da je svaki čovek „svoj univerzum”, i da svaka spoznaja počinje spoznajom sebe.

Bavim se psihoterapijom psiholoških teškoća kod odraslih, kao što su strahovi, depresivnost, teškoće u odnosima sa ljudima, u pronalaženju vlastitog identiteta i funkcionisanja u različitim sferama života, poremećaji izazvani stresom, problemi u partnerskom, bračnom i porodičnom funkcionisanju. Radim i sa mladima – adolescentima, na prevazilaženju anksiozno-depresivnih poremećaja i niskom samopoštovanju.

Psihoterapije koje sprovodim su psihoanalitička, suportativna, psihoanalitičko savetovanje, grupna psihoterapija (grupna analiza).

Verujem da su poverljivost, empatičnost, profesionalnost i etičnost osnovni principi uspešne psihoterapije.