Škola za trudnice i roditelje ,,Čarolija"

Dr Uroš Ravilić

GINEKOLOG
IMG_20220920_090759
Radno iskustvo
  • 2012. – 2015.: Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički Centar Srbije, – lekar volonter
  • 2015. – 2019.: Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički Centar Srbije – lekar na specijalizaciji
  • 2019. – Acibadem Bel Medic

Obrazovanje
  • 2012. – Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 2016. – Specijalista Doktor medicine, Specijalističke akademske studije, oblast Humana reprodukcija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 2019. – Specijalista Ginekologije i akušerstva, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Strani jezici
  • Engleski jezik

Posebna sfera interesovanja
  • Perinatologija, akušerstvo, endoskopska hirurgija

Dostignuća i priznanja
  • 8 objavljenih radova u JCR i MEDLINE bazi podataka