Škola za trudnice i roditelje ,,Čarolija"

Jasmina Nikačević

patronažna sestra
Jasmina[1]
 • 1984. – Medicinska škola ,,Beograd“
 • 1988. – Viša medicinska škola – Beograd
 • 2011. – Visoka zdravstvena škola strukovnih studija
 • Zaposlena u DZ Rakovica kao viša medicinska sestra u odeljenju polivalentne patronaže
 • Radno iskustvo – 30 godina.

Usavršavanja:

 • Porodična terapija alkoholizma, Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti „ Prim. dr Branko Gačić“
 • Kurs I kategorije : Komunikacione veštine
 • Organizacija rada Kućnog lečenja, seminar za glavne sestre
 • Kurs I kategorije „ Koncept individualne obuke oralne higijene „
 • Edukativni seminar „ Neželjene reakcije na lekove, koje se manifestuju na koži „
 • Republički stručni skup sestara u gerijatriji „ Učimo jedni od drugih „
 • Stručni sastanak „Porodica u vrtlogu droge i šta činiti“
 • Stručni sastanak „ Blagi kognitivni poremećaji“
 • Kurs „ Uticaj dojenja na razvoj deteta“
 • U toku svog staža napreduje i usavršava se.
 • Učestvuje kao autor na stručnim skupovima zdr Udruženja medicinskih sestara primarne zdravstvene zaštite
 • Radila kao glavna sestra Službe za zdravstvenu zaštitu odraslih građana sa kućnim lečenjem i polivalentnom patronažom od 1995.-2001. i od 2010.- 2013.
 • Od 2014. radi kao patronažna sestra u DZ Rakovica:
 • Od 2017. radi kao sestra savetnica u telefonskom savetovalištu „Halo beba“, Gradskog zavoda za javno zdravlje , Beograd.
 •