Škola za trudnice i roditelje ,,Čarolija"

Jelena Bungin

medicinska sestra-vaspitač
ss

RADNO ISKUSTVO:

 • Od decembra 2014. zaposlena u Predškolskoj Ustanovi „Čukarica” kao medicinska sestra-vaspitač

OBRAZOVANJE:

 • 2018. Srednja škola Sveti Sava, medicinska sestra-tehničar
 • 2014. Medicinska škola Beograd, medicinska sestra-vaspitač
 • 1998. Gimnazija Podujevo, opšti smer

USAVRŠAVANJE:

  • Zajedničke motoričke aktivnosti dece i roditelja (seminar) decembar 2018.
  • Mediteranska ishrana i njen značaj (Zdravstveno veće) decembar 2018.
  • ERASMUS+ projekat – Igrajmo se, učimo i rastimo zajedno (Vaspitno-obrazovno veće) novembar 2018.
  • Dan za razmenu ideja (Treći stručni skup PU Čukarica) oktobar 2018.
  • Roditelji kao partneri u vaspitno-obrazovnom radu (seminar) decembar 2017.
  • Dan za razmenu ideja (Drugi stručni skup PU Čukarica) oktobar 2016.
  • Stručna podrška i rad sa decom sa teškoćama u razvoju (Vaspitno-obrazovno veće) mart 2017.
  • Medicinska sestra kao refleksivni praktičar (realizator aktiva) mart 2017.
  • Stručni skup-konferencija medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije(izlagač rada) maj 2017.
  • Značaj vakcinacije dece (Zdravstveno veće) novembar 2016.
  • Savetovališe protiv nasilja u porodici (Vaspitno-obrazovno veće) oktobar 2016.
  • Dan za razmenu ideja (Prvi stručni skup PU Čukarica) oktobar 2016.
  • Najčešće alergije u ranom uzrastu (Zdravstveno veće) april 2016.
  • Naše jasle kao mesto za opuštanje (seminar) februar 2016.
  • Sportiko zmaj jasle (seminar) novembar 2015.
  • Stručni susreti medicinskih sestara Srbije, jun 2015.
  • Normalan rast, pokazatelj dobrog zdravlja (Zdravstveno veće) april 2015.
  • Nauči me kako, reći ću ti lako (seminar) mart 2015.
  • Prevencija povreda i prva pomoć u slučaju povređivanja (Zdravstveno veće) decembar 2014.