Škola za trudnice i roditelje ,,Čarolija"

Marina Maksimović

dipl. socijalni radnik
marina-maksimovic
2000 – 12. beogradska gimnazija
2004 – Fakultet političkih nauka, odsek Socijalna politika i socijalni rad
2007 – Centralni zatvor, studentsko volontiranje
2008 – NVO ASTRA, pozicija: SOS telefon, direktna pomoć žrtvama trgovine ljudima
2013 – Rad u domu za stara i nezbrinuta lica
2018 – Student konstruktivističke psihoterapije (Udruženje konstruktivista Srbije)
 
Jezici:
Engleski,tečno