Škola za trudnice i roditelje ,,Čarolija"

Mirna Zelić

logoped
MIRNA
  • Mirna Zelić, osnivač Centra Terapika, logoped, sistemska porodična psihoterapeutkinja, doktorantkinja na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, univerziteta u Beogradu.
  • Radno iskustvo u trajanju od 15 godina sticala na Fonijatriji KCS, u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i patologiju govora „Prof. dr Cvetko Brajović“ a posebne oblasti interesovanja i rada su poremećaji gutanja i afazije.
  • Autor dve knjige za decu koje podstiču pravilan razvoj jezika i govora.
  • Autorka je više stručnih radova a od 2020.sprovodi aktivno edukacije za logopede i roditelje.