Škola za trudnice i roditelje ,,Čarolija"

Nevenka Stojanović

BABICA
Nevenka
 • 1990 god. završila Medicinsku školu ,,Beograd”, smer ginekološko-akušerska sestra
 • 1990 god. počela sa radom u KBC,,Dr Dragiša Mišović-Dedinje“u Beogradu
 • 1991 god. radila u porodilištu Kliničkog Centra Srbije u Beogradu
 • 1992 god. radila u bebi servisu predškolske ustanove ,,Dečji dani“ u Beogradu
 • Od 1993 god ponovo radi u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC,,Dr Dragiša Mišović-Dedinje“ kao babica
 • 1993 god. završila obuku za samostalan rad iz bojenja i dijagnostike vaginalnih sekreta i bojenja citoloških preparata po Papanicolau
 • Od novembra 2011 radi i u Službi za obrazovanje i naučno istraživačku delatnost KBC,,Dr Dragiša Mišović-Dedinje“, Odsek za kontinuiranu medicinsku edukaciju
 • 2013 god osnivač Udruženja zdravstvenih radnika i saradnika ,,TIM KME“, čiji je i predsednik treći mandatni rok
 • U 2017. godini angažovana kao stručni saradnik – koordinator za babice pri bebi servisu babica & bebica u Bio Save-u
 • Autor više objavljenih stručnih radova u medicinskim časopisima.
 • Aktivno učestvuje u različitim programima kontinuirane medicinske edukacije
 • Organizator više stručnih sastanaka, kurseva, kongresa, simpozijuma: Očuvanje zdravlja žene kao svakodnevna briga ginekološko akušerske sestre: aktuelnim temama do savremenih znanja – kurs 2010; Zdravo novorođenče-timski rad babice i pedijatrijske sestre – kurs 2011; Bezbedno materinstvo- uloga babice – kurs 2011; Zaštita i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju – kurs 2014, 2018; Primena protokola za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju – 2015; Prvog (2015), Drugog (2017) i  Trećeg kongresa babica Srbije (2019); Simpozijuma ,,Holistički pristup majci i novorođenčetu (2018).
 • Osnivač i koordinator Škole roditeljstva ,,Čarolija” – 2018
 • 30 godina radnog staža