Škola za trudnice i roditelje ,,Čarolija"

Slađana Drobnjak

babica i anestetičar
Sladjana[1]
  • Rođena 09.06.1970.godine u Beogradu
  • 1989. godine završila Medicinsku školu ,,Beograd“, smer ginekološko-akušerska sestra
  • 1991. godine položila stručni ispit
  • 1992. -GAK Narodni front, radila kao babica na Odeljenju intenzivne nege…Osposobila se za rad anestetičara.
  • 2003.-2007. -Ginekološka bolnica Genesis Medical, radila kao anestetičar
  • Od 2008.godine zaposlena u KBC,,Dr Dragiša Mišović-Dedinje“ u Službi za anesteziologiju i intenzivno lečenje