Škola za trudnice i roditelje ,,Čarolija"

Tanja Timotić

logoped
Tanja Timotic, logoped
  • Tanja Timotic, logoped, sistemska porodična psihoterapeutkinja. Diplomirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, 2002. godine.
  • Posle završetka fakulteta profesionalno se usavršavala na Vojno-medicinskoj akademiji i na odeljenju fonijatrije Kliničkog Centra Srbije u Beogradu.
  • Nakon toga zapošljava se kao stručni saradnik u lancu vrtića Baby Palace Anđela gde stiče praktično iskustvo u radu sa decom sa teškoćama u razvoju i decom sa kašnjenjem u govorno-jezičkom razvoju.
  • 2017. godine osniva logopedski kabinet SLP Centar, koji se bavi govorno-jezičkim poremećajima kod dece.
  • Autorka je više stručnih radova a od 2020.sprovodi aktivno edukacije za logopede i roditelje.