Škola za trudnice i roditelje ,,Čarolija"

DO RODITELJSKOG DODATKA PREKO E-UPRAVE

Porodilje u Beogradu po Zakonu o finansijskoj pomoći imaju pravo na više roditeljskih dodataka, kao i novčanih pomoći. Novina je novčano davanje za treće dete od 30.000 dinara. Do ove novčane pomoći, i ostalih, biće jednostavnije doći, jer je omogućeno da se to pravo ostvari preko portala E-uprava.

U pitanju je unapređena verzija informacionog sistema Bebo, došla si na svet, portala Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Što se roditeljskog dodatka tiče, za prvo dete dobijaja se jednokratno 100.000 dinara, za drugo dete 10.000 mesečno dve godine, za treće dete 12.000 dinara mesečno deset godina, a za četvrto 18.000 mesečno deset godina.

www.beograduzivo.rs