Škola za trudnice i roditelje ,,Čarolija"

ULTRAZVUČNI PREGLED KUKOVA

Ultrazvučni pregled kukova je metoda koja vizualizacijom kako koštanih tkiva, tako i hrskavičavih, omogućava rano otkrivanje razvojnog poremećaja kuka. Ultrazvučna klasifikacija zgloba kuka se zasniva na kombinaciji morfoloških (proučavanje oblika) i morfometrijskih (merenje oblika) kriterijuma, kao i životnog doba deteta.

Kada je najbolje da se obavi prvi ultrazvučni pregled kukova bebe?\"Резултат

Ultrazvučni pregled kukova je najbolje da se uradi odmah po rođenju, već u porodilištu. Klinički pregled nije dovoljan zbog svoje nepouzdanosti, već mora da se uvek dopuni ultrazvučnim pregledom. Najbolje vreme za ultrazvučni pregled kukova kod dece je između prvog i drugog meseca života.

Naime, kukovi se razvijaju tokom trudnoće, a svaki pokret nogu koji beba napravi produbljuje čašice. Ukoliko su bebi čašice nedovoljno produbljene, glavica butne kosti ne može dobro da legne i može doći do iščašenja, pa se takvi kukovi nazivaju „nezreli“. Neka dece se rađaju s delimično „zrelim“ kukovima, ali se u naredna tri meseca pravilnim povijanjem i vežbama, čašice vrlo uspešno produbljuju.

Primarni skrining podrazumeva pregled svakog deteta u porodilištu, odnosno u prvom mesecu života. Sekundarni pregled obuhvata odojčad koja nisu pregledana primarnim, i to u drugom mesecu života.

Sledeće ultrazvučne kontrole kukova zavise od prethodnih nalaza, i obično se ponavljaju jedan do dva puta u uzrastu do šest meseci. Lečenje započeto u prvim mesecima traje tri do četiri meseca, pa stoga treba što ranije da se utvrdi postojanje RPK. Ako se sa lečenjem počne u trećem mesecu, onda traje i do devet meseci.

 

U osnovi ranog otkrivanja RPK stoji timski rad neonatologa, pedijatra, dečjeg ortopeda, odnosno radiologa i fizijatra.

 

Šta može da dovede do razvojnih poremećaja kuka?\"Резултат

Razvojni poremećaj kuka – RPK (kongenitalna displazija), u narodu poznatija kao urođeno „iščašenje kuka“ je najčešće oboljenje lokomotornog sistema u dečjem uzrastu.

Tačan uzrok bolesti do danas još nije poznat. Postoje brojne, manje ili više pouzdane teorije, a to znači da bolest za sada ne možemo da iskorenimo. Ipak, možemo preventivno da delujemo, a to znači da prepoznamo faktore rizika – kako porodično, tako i one vezane za trudnoću, kao i sam porođaj.

Osim ovog, preventivno delovanje podrazumeva i ranu dijagnostiku i široko povijanje u najranijem odojačkom uzrastu, kako bi se stimulisao pravilan razvoj do tada još nezrelih kukova. S obzirom da postoji izvestan procenat i takozvanih odloženih poremećaja, neophodno je da se kod sve zdrave dece kukovi pregledaju još jednom – u četvrtom mesecu života.

Načini otkrivanja RPK\"Резултат

  • Klinički testovi za RPK, koji su se pokazali nesigurnim.
  • Radiografski pregled u prvom tromesečju, koji je takođe nepouzdan, zbog hrskavičave građe zgloba, a nepoželjan je zbog genetskog rizika od jonizujućeg zračenja.
  • Ultrazvučni pregled kukova, čijim su uvođenjem prevaziđene mane prva dva metoda ispitivanja i nepouzdanost takvih rezultata pregleda.

Kako izgleda pregled?

Ultrazvučni pregled kukova je bezbolna i jednostavna dijagnostička metoda koja pouzdano otkriva da li se radi o iščašenju i određuje se stepen iščašenja kuka. Ultrazvučni pregled kukova se obavlja tako što se beba položi bočno, prvo na jednu pa na drugu stranu, kako bi joj lekar uradio ultrazvuk. Pregled traje vrlo kratko i za bebu nije ni malo neprijatan.

Šta se preduzima ako se ustanovi da kukovi nisu u redu?\"Резултат

Ukoliko na prvom ultrazvuku ortoped ustanovi da su kukovi „nezreli“, preporučiće vam da nastavite sa širokim povijanjem i vežbicama, a ako je stepen deformiteta veći, bebe treba da nose kaiševe. Ortoped će vam reći kada opet da dođete na kontrolu. Bebama se kukovi razvijaju do 18 meseci života, tako da najveći broj dece, koja su rođena sa „nezrelim“ kukovima, kasnije nemaju nikakve probleme.

 

Koliko dugo se nose kaiševi i da li je to bolno za bebu?

Kaiševi se drugačije zovu Pavlikov aparat. To su obični kaiševi kojima se noge fiksiraju u potpuno raširenom položaju da bi glavica butne kosti bolje legla u čašice. Bebama nije nikakav problem da ih nose, a već posle par meseci, obično svi mališani imaju sasvim dobre kukove.

 

Koliko dugo treba da primenjujem široko povijanje?

Široko povijanje (povijanje bebe uz pomoć dve tetra pelene), čini da bebine nožice ubek budu raširene u zglobu kuka, a savijene u kolenima. Ovaj položaj bebe zauzimaju spontano, a to je upravo i preventiva od iščašenja kukova. Pedijatri savetuju široko povijanje do prve ultrazvučne kontrole kukova. Ukoliko se na njoj pokaže da je sve u redu, možete preći samo na pelene za jednokratnu upotrebu. Ako su kukovi bebe i dalje „nezreli“, ortoped će vam savetovati da nastavite sa širokim povijanjem.

\"Резултат

\"Резултат

 

Izvor: http://neopediatrica.rs