Škola za trudnice i roditelje ,,Čarolija"

ANTIBIOTICI U PERIODU TRUDNOĆE I DOJENJA

\"RezultatAntibiotici predstavljaju grupu hemijskih jedinjenja koja usporavaju rast ili uništavaju mikroorganizme, u prvom redu bakterije, na takav način koji nije (u propisanim dozama) štetan po domaćina. Antibiotici mogu bilo da ubiju ili da inhibiraju rast bakterija.  Antibiotici nisu efektivni protiv virusa kao što su prehlada ili influenca, i mogu da budu štetni ako se neprimereno koriste.

Termin antibiotic prvi put je primenjen početkom prošlog veka. Danas antibiotici predstavljaju jednu od najčešće korišćenih grupa lekova. Primenjuju se u lečenju velikog broja različitih infekcija. Međutim, njhova primena često nije racionalna, što može da ugrozi zdravlje bolesnika ali i da dovede do nastanka rezistencije mikroorganizama.

\"RezultatPosebno osetljivu kategoriju pacijenata predstavljaju trudnice kao i žene u period dojenja. Bakterijske infekcije kod njih zahtevaju upotrebu antibiotika ali pri tome posebnu pažnju treba posvetiti izboru odgovarajućeg leka. Naime kada je u pitanju upotreba antibiotika u period trudnoće treba imati u vidu da antibiotic prolaze kroz posteljicu I kroz krv majke stižu do ploda.

U slučajevima kada je primena antibiotika neophodna, lekovi izbora bi bili penicilini i cefalosporini. U periodu trudnoće nitrofurantoin i sulfonamidi se preporučuju tek od II trimestra. Takođe, u I trimestru je potrebno izbegavati primenu baktrima. Naime, ovaj antibiotic može ako je potrebno da se primenjuje u period četvrtog do sedmog meseca trudnoće.

Kao i u periodu trudnoće tako i u periodu dojenja neophodna je pažljiva i racionalna primena antibiotika. Tokom dojenja antibiotici mogu da se izlučuju preko mleka  i na taj način dospeju do organizma detata. Iz tog razloga smeju da se koriste samo oni lekovi koji neće imati štetnih efekata na organizam deteta.

\"Rezultat

Uvođenje antibiotske terapije i izbor odgovarajućeg antibiotika u period trudnoće ili dojenja predstavlja veliki izazov moderne medicine i farmacije. Izuzetno je važno pronaći meru između rizika i koristi od primenjene terapije, a sve žene u period trudnoće i dojenja moraju da povedu računa o svom zdravlju, ishrani, unosu tečnosti, da izbegavaju bilo kakvo fizičko i  psihičko naprezanje a posebno kontakt sa obolelim osobama.

\"\"

 

Jadranka V. Odović

Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Stručni saradnik Škole za trudnice i roditelje ,,Čarolija\“