Škola za trudnice i roditelje ,,Čarolija"

AKO DETE NAMIRIŠE… – Kako razgovarati sa decom o teškim osećanjima

\"RezultatAko dete namiriše vašu tugu…

Zagrlite ga.

Recite mu.

Svi smo ponekad tužni.

Tuga daje dubinu životu.

Tuga daje smisao radosti.

Kao i sve na svetu, tuga će isto proći.

I recite svom čedu

sve je u redu.

\"RezultatAko dete namiriše vašu svađu…

Zagrlite ga.

Recite mu.

Ljudi se ponekad posvađaju

ali i tada se vole.

Kroz raspravu pokušavaju

da se nekako sretnu.

Kao i sve na svetu, ljutnja će isto proći.

I recite svom čedu

sve je u redu.

\"SrodnaAko dete namiriše vaš strah

Zagrlite ga…

Recite mu.

Strah je koristan.

Drži nas na oprezu.

Kao i sve na svetu, strahovi će nas proći.

I recite svom čedu

sve je u redu.

\"RezultatKada dete namiriše krivicu

Zagrlite ga.

Recite mu.

Krivica nam pomaže

da ne pravimo iste greške

nikada više.

Kao sve na svetu i krivica će proći.

I recite svom čedu

sve je u redu.

\"SrodnaKada dete vidi

da vam se čitav svet srušio.

Da vas sve boli.

Da je preteško…

Zagrlite ga.

Recite mu.

Ponekad ljudi padaju.

Ponekad se sve sruši.

Ponekad toliko stradaju

i nose rane na duši.

Ali kao i sve na svetu

porazi će proći.

I ja ću ustati.

Zbog tebe ću moći.

Da vidiš koliko ljubav

čoveku snage daje…

I recite svom čedu

Sve je u redu.

\"Rezultat

Izvor: knjigraliste.rs