Škola za trudnice i roditelje ,,Čarolija"

PLAĆENO PORODILJSKO I ZA ŽENE ANGAŽOVANE PO UGOVORU O DELU

\"\"Poljoprivrednice, preduzetnice, ali i buduće majke angažovane po osnovu ugovora o delu ili ugovora o povremenim poslovima, od 1. jula moći će da računaju na naknadu za rođenje deteta. Tada počinje primena Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, koji je u Skupštini Srbije usvojen sredinom decembra. Prema trenutno važećem zakonu, naknadu za rođenje deteta mogu da dobiju samo majke koje su u radnom odnosu na neodređeno ili određeno vreme.

Kada Zakon počne da se primenjuje, svaka žena koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala neke prihode, a u momentu rođenja deteta je, na primer, nezaposlena i nije ostvarila pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti, moći će da se prijavi za ovu vrstu naknade.

Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta može ostvariti i majka koja je u periodu od 24 meseca pre rođenja deteta bila poljoprivredni osiguranik, ali i žena koja je usvojitelj, hranitelj ili staratelj deteta.

Novina koju predviđa ovaj zakon podrazumeva uplatu naknada direktno na račun onih koji su podneli zahtev, a ne kako je to do sada bio slučaj na račun poslodavca. Zakonom su predviđane i novčane kazne za poslodavce koji izdaju neistinitu potvrdu i to u visini od 50.000 do 150.000 dinara, dok je kazna za preduzetnike od 20.000 do 100.000 dinara.

Ovim Zakonom predviđeno je da se naknada plate za vreme porodiljskog odsustva utvrđuje na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi i to za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva. Mesečna osnovica naknade plate, kako se ističe, ne može biti veća od tri prosečne mesečne zarade, ali ni manja od minimalne zarade.

Roditeljski dodatak, prema novom Zakonu, ostvarivala bi majka za prvo, drugo, treće i četvrto dete. Roditeljski dodatak bi trebalo da bude uvećan za paušal za nabavku opreme za dete, koji će propisati Vlada na predlog resornog Ministarstva za rad i socijalna pitanja. U zakonu nema reči o tome koliko bi taj paušal mogao da iznosi, ali je pre nekoliko meseci najavljujući ovaj zakon ministarka bez portfelja zadužena za populacionu politiku Slavica Đukić Dejanović rekla da bi to bio iznos od 5.000 dinara.

Takođe, trenutno se u Srbiji za prvo dete majkama isplaćuje 39.000 dinara, prema novom zakonu, to bi trebalo da bude 100.000 dinara. Isplate za drugo dete su trenutno 154.000, za treće 277.000, a za četvrto 369.000 dinara.

Početkom primene ovog Zakona prestala bi da važi mera povraćaja PDV za bebi opremu i hranu. Dok se to ne desi, kako su saopštili u PU, roditelji će kao i do sada imati pravo na refundaciju poreza na dodatu vrednost na opremu i hranu za bebe. Obrazac zahteva nalazi se na sajtu Poreske uprave, a sledeći (verovatno i poslednji) rok za podnošenje zahteva je od 1. do 15. februara ove godine. Da bi ostvario ovo pravo, roditelj ili staratelj bebe dužan je da skuplja fiskalne račune koji se odnose na hranu i opremu za bebu, a zahtev sa fiskalnim računima podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici PU.

http://backapalankavesti.com