Škola za trudnice i roditelje ,,Čarolija"

TRUDNIČKO BOLOVANJE – RADI ODRŽAVANJA TRUDNOĆE

\"РезултатTrudničko bolovanje predstavlja pravo zaposlenih trudnih žena, isključivo u radnom odnosu kod Poslodavca, i može se otvoriti odmah na početku trudnoće, u trajanju od 30 ili više dana. U prvih 30 dana, naknadu zarade isplaćuje poslodavac iz svojih sredstava, a ukoliko je potrebno produženje bolovanja preko 30 dana, zaposleni se upućuje lekarskoj komisiji koja će proceniti da li je potrebno dalje produženje bolovanja. Ukoliko komisija produži bolovanje preko 30 dana usled odredjenih komplikacija u vezi s održvanjem trudnoće, poslodavac vrši obračun naknade zarade, i dostavlja ga matičnoj filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, koja utvrđuje pravo na naknadu i njenu visinu. RFZO isplaćuje obračunate naknade zarade najkasnije u roku od 30 dana od datuma podnošenja zahteva za refunadaciju sredstava i to na namenski račun poslodavca (račun za bolovanja), odakle se naknada zarade isplaćuje zaposlenom. Poslodavac može iz svojih sredstava isplaćivati naknade zarada za više meseci, a zatim objedinjenim zahtevom može refundirati od RFZO.

Otvaranje trudničkog bolovanja!

Trudničko bolovanje možete da otvorite odmah na početku trudnoće, ako ginekolog ustanovi da vam je neophodno mirovanje. Prvih 30 dana bolovanja može da vam otvori vaš izbarani ginekolog, pri čemu izdaje potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad koju dostavljate poslodavcu. Ukoliko je bolovanje potrebno produžiti, ginekolog Vas mora uputiti na lekarsku komisiju sa mišljenjem zbog čega bi trebalo da vam se odobri dalje bolovanje. 

Vremensko trajanje – trudničko bolovanje

Trudničko bolovanje se može otvoriti odmah na početku trudnoće, u trajanju od 30 ili više dana. Ukoliko komisija produži bolovanje preko 30 dana, poslodavac vrši obračun naknade zarade, i dostavlja ga matičnoj filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Trudničko bolovanje, odnosno bolovanje radi održavanja trudnoće je potrebno zaključiti najranije 45 dana, a najkasnije 28 dana pred termin za porodjaj,  a zatim odmah otvoriti porodiljsko bolovanje, posebnim rešenjem poslodavca kojim se zaposleni upoznaje.

\"РезултатObračun naknade – trudničko bolovanje

Visina naknade koja se isplaćuje zaposlenoj na teret poslodavca, iznosi 100% od utvrđenog osnova, a ista je situacija i kad se naknada obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

U skladu sa izmenom Zakona o zdravstvenom osiguranju, svim trudnicama će se isplaćivati 100% od osnova za naknadu zarade (prosek 3 meseca) od strane poslodavca. Poslodavac će biti u obavezi da refudnira isplaćenu naknadu od RFZO u iznosu od 100%.

Iznos naknade ne može biti manji od minimalne zarade utvrđene po času, u skladu sa Zakonom o radu.

Izvor: trudnicko-porodiljski-servis.com