Škola za trudnice i roditelje ,,Čarolija"

TRI KLjUČA MUDROG RODITELjSTVA – Ljubav, Mir i Poverenje

Prikupljajući podatke o deci kojoj je bila potrebna moja psihoterapijska ili defektološka podrška, primetila sam da su neki od ova tri ključa po pravilu bili izgubljeni, zarđali ili slomljeni.

Pod mudrim roditeljstvom smatramo pružanje hranljivih odnosa i stimulativne, zdrave sredine, što je neophodno detetu da razvije svoje potencijale.

 

1. Prvi ključ: LjUBAV

\"\"Neophodna je u svim fazama života, ali često zanemarujemo koliko važno mesto zauzima u periodu pre detetovog začeća do spoznaje o trudnoći (da li je dete željeno, iščekivano ili neplanirano, u najgorem slučaju da li je bilo dilema oko prekida trudnoće).

Prvi ključ je ljubav buduće mame i tate koji se uzajamno poštuju, brinu jedno o drugom i žele da svoj brak krunišu čudom ljubavi – detetom. Ovakav odnos snažno će obojiti doživljaj detetovog bića da je željeno, voljeno i dobrodošlo. Dakle, postarajte se da kontekst u kome nastaje ideja o detetu bude zdrav, obojen ljubavlju. Veoma su značajni i harmonični odnosi budućih roditelja sa svojim roditeljima, oprošteni propusti u njihovom roditeljstvu, prevaziđeni strahovi od ponavljanja roditeljskih grešaka, kao i ispravno rasuđivanje o tome kako bi dobri roditelji trebalo da postupaju…

Istinski spremni za roditeljstvo su oni retki parovi koji su svoje razvojne zadatke savladali i sada, sa osećajem mira, ljubavi i adekvatnosti, imaju šta da prenesu potomstvu, osim genetskog materijala.

 

2. Drugi ključ: MIR vezan je za blagosloveno stanje.

(Ne nastaje samo sasvim nova beba, već i sasvim nova majka!)

\"\"Psihofizičko i duhovno stanje majke je ključni gradivni element u nastajanju novog bića. Otac ima važnu ulogu da obezbedi majci klimu sigurnosti, ljubavi i mira. Važno je da oboje budu svesni da je dete od prvog trenutka živo biće koje u svoje maleno srce beleži sva događanja u toku devet meseci i čuva te zapise zauvek. Važno je svesno birati misli, reči, društvo, sredinu i postupke i napraviti jednu klimu poštovanja za novi život koji cveta.

Strah i kriza identiteta majke su gotovo neizbežni, pošto nastaje jedna sasvim nova i nepoznata uloga koja na trenutke može biti zastrašujuća, pogotovu ako mlade mame počnu da pripisuju sebi više odgovornosti nego što im pripada. Devet meseci je savršeno dovoljno vremena da se majka prilagodi novim okolnostima i pripremi za sve što dolazi. Od izuzetnog značaja za osećaj smirenosti je majčino poverenje da je njeno dete od prvog trenutka u rukama Božje ljubavi i mudrosti.

 

3. Treći ključ: HRANLjIVE PORUKE nalazi se u prvim verbalnim i neverbalnim informacijama koje dete dobija iz sveta oko sebe.

(Optimalna mera podrške i frustracije)

\"\"Tradicionalno, majčina uloga je da negom i namirivanjem bebinih fizioloških i emotivnih potreba prenese poruku detetu da je bezbedno i da je bezuslovno voljeno. Da je savršeno takvo kakvo jeste i da je sve u redu. Očeva uloga dolazi do izražaja u nešto kasnijem periodu, kada ima zadatak da frustrira dete neophodnim i adekvatnim vaspitnim merama. Otac, po svojoj prirodi, lakše prenosi drugačiju poruku – da svet nije blagonaklon kao majka i da će morati pošteno da zasluži svoje mesto u društvu. Da uz prava postoje i odgovornosti, da se neke granice ne smeju prelaziti… Ove dve poruke nisu u suprotnosti, već se nadovezuju jedna na drugu. Ako je majka adekvatno prenela svoju poruku o bezuslovnoj ljubavi, dete će se lakše nositi sa frustracijama očevih poruka i tako se pripremiti za mnoge dolazeće životne izazove. Ovo je plodno tlo na kome deca najlepše rastu. Ako očeve poruke izostanu, dete će se nepripremljeno sresti sa frustracijama života i najčešće duboko stradati.

Velika je sreća u ljudskoj prirodi da uglavnom nema nepopravljive štete… Ako dete raste u klimi ljubavi, svi roditeljski propusti i tačke spoticanja (što iz neznanja, što iz najbolje namere) potencijalno su i tačke rasta i razvoja dece.

Izvor: http://knjigraliste.rs